جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۵۲۰۰۰ ريال

کلیات مهندسی بهداشت ( مبارزه با ناقلین، بهداشت پرتوها، سر و صدا) ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی

پدیدآوران:
دسته بندی:
بهداشت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۲۱۷۹۲
تعداد صفحات :۱۲۲

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۸

موضوعات:
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید