جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۹۷۰۰۰ ريال

سنجش و ارزیابی در برنامه ریزی استفاده از سرزمین


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۲۶۵۱
تعداد صفحات :۲۲۶

سال چاپ:۰۱/۰۸/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید