جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۵۰۰۰ ريال

بهداشت مواد غذایی (ایمنی و کنترل خطرات)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۸۸۳۰۵
تعداد صفحات :۱۶۸

سال چاپ:۰۱/۰۹/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید