جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۵۰۰۰ ريال

راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب (روش ضرایب راهبردی)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۸۸۳۳۶
تعداد صفحات :۱۴۸

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید