جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۱۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۱۲۵۰۰ ريال

آلودگی میکروبیولوژیکی منابع آبی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۲۸۵۹
تعداد صفحات :۱۹۸

سال چاپ:۰۱/۰۶/۹۷

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید