جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۱۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۴۴۰۰۰ ريال

دستور عمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

دسته بندی:
بهداشت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۲۷۱۲
تعداد صفحات :۷۹

سال چاپ:۰۱/۰۳/۹۷

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید