جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۶۷۵۰۰۰ ريال

مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد دوم


شابک:
تعداد صفحات :۵۳۶

سال چاپ:۱۰/۰۷/۹۷

موضوعات:
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید