جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۸۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۸۰۱۰۰۰ ريال

مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت اول


شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۲۱۱۶۷
تعداد صفحات :۴۴۵

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۷

موضوعات:
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید