جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۶۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۶۰۳۰۰۰ ريال

مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت پنجم


شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۲۱۱۹۸
تعداد صفحات :۳۴۹

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۷

موضوعات:
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید